WWF protesteert: Volba peuzelt Panda op

De jonge Volba-krijgers worden in hun jacht op succes met de week meedogenlozer. Vandaag is gebleken dat ze zelfs voor bedreigde diersoorten geen medelijden kennen. Hoewel. Vincent en Anthony weigerden na de 4-0 categoriek om de Panda’s nodeloos nog meer te laten afzien. Opperhoofd Rik opende de vijandelijkheden met een onuitgegeven staaltje psychologische oorlogsvoering. Toen hij zag dat het Panda-team bestond uit allemaal jongens tussen de 22 en 25 jaar, zei hij dat hij een vergelijkbare jonge ploeg had. Waarop prompt de oude krijgers David, Frank en Dany ten tonele verschenen. Met een meewarige blik naar het in hun ogen te lang in de zon gelopen opperhoofd trokken ze zich terug in hun tijdelijk hol (voor een boom was het nog net iets te fris). List geslaagd.

70 minuten lang offerden 2 Pandatjes zich op om Frank en David te volgen. Het positiespel van de oude krijgers die zich voortdurend van links naar rechts verplaatsten en terug maakte hen tureluurs. Zeker omdat ze zich aan de andere kant van de zijlijn bevonden. De Volba-krijgers hadden daardoor op het jachtterrein zelf altijd twee man in overtal.

Toch wilden zij hiervan aanvankelijk nog niet helemaal profiteren. Black Dany en Wounded Knee Peter amuseerden zich al kostelijk genoeg door op de doelpalen te mikken. Kevin aka Pinball Wizzard vond dit echter maar een flauw spelletje. Om te demonstreren dat er leukere dingen zijn nam hij dan ook rond het kwartier de bal vanuit de lucht ineens op de slof en flipperde hem via deklat en doelpaal onhoudbaar in doel. Een wereldgoal à la Van Basten die de in dichte drommen toegestroomde massa (ik telde zes man, de federale politie houdt het op vier) op de rand van een delirium bracht. Al zullen er altijd kwatongen bestaan die durven beweren dat minstens de helft van die massa al voor de aanvang aan de geestrijke dranken had gezeten en de oorzaak voor hun delirium daar moet worden gezocht.

Omdat de truc met Frank en David zo geslaagd was posteerde het opperhoofd bij de rust met Dany nog een oude krijger langs de lijn. Zoals verwacht kreeg een derde Panda de opdracht ook hem te blijven volgen. King Anthony maakte daarvan dankbaar gebruik om met een lage harde schuiver het overtal te concretiseren in een tweede treffer.

Het opperhoofd haalde tenslotte de laatste oude krijger naar de kant om Jochen Liberty te laten debuteren. Het sein voor de jonge Volba-krijgers om de Pandatjes een laatste pleziertje te gunnen en de eenzame, stilaan verkleumende Sven even de handen te laten warmen door vijf hoekschoppen op rij weg te geven.

Het bleek opnieuw een sluwe zet. Bij de vijfde hoekschop vonden de Volbaboys het welletjes. Vincent werd met één welgemikte pas vanuit het eigen strafschopgebied de diepte ingestuurd. Een subtiel pasje naar Sir Oliver die de bal rustig naast de laatste Panda in doel deponeerde. Sir Oliver, die een goede opvoeding had genoten op de beste kostscholen in het verre Europa, toonde bijna onmiddellijk zijn dankbaarheid door Vincent nadrukkelijk een vierde treffer aan te bieden. Een geschenk dat de ook immer beleefde Vincent (hij had jarenlang gestudeerd aan het exclusieve Zweinstein) op zijn beurt met gepaste dankbaarheid aanvaardde door de bal in doel te toveren.

Tegen zeven (een vierde Panda speurde nu vergeefs naar Dirk die zich slim had teruggetrokken in de douches) werd het een ware demonstratie. Sambavoetbal waarnaar zelfs de Brazilianen met open mond stonden te kijken. Als ze aanwezig zouden zijn geweest natuurlijk.

Na de ongelijke strijd toonden de jonge Volba-krijgers zich overigens heel genereus door de nochtans erg aantrekkelijke Pandavrouwtjes ongemoeid te laten. Iets wat het WWF ongetwijfeld wat milder zal stemmen. Het opperhoofd en de oude krijgers hadden wel oog voor al dat moois, maar hen werd geen blik gegund. Het leven kan hard en onrechtvaardig zijn.

U hebt zich door alle bovenstaande onzin geworsteld. Proficiat. Terug naar de realiteit dan. De eerste van de negen finales met een klinkende 4-0 tot een goed einde gebracht. Omdat de nummers 2 & 3 ook overtuigend wonnen, blijft het kloofje vier, respectievelijk zes punten. Volgende week kunnen dat er negen worden met nummer 3 als gewonnen wordt op het veld van Eendracht. Ik heb m’n titel al klaar: “L’union est une farce”. Aan de fiere krijgers om dit waar te maken.

De ploeg van vandaag: Sven Wtterwulghe – Laurent Keersmaekers, Robby Dumon, Tom Weber, Peter Lenaerts – Christophe Geeraerts, Anthony Van Dyck, Kevin Lagast, Dirk Van der Velden (45’ Jochen De Vry) – Dany Huybrighs (36’ Olivier Delarbre) – Vincent Keersmaekers.

De onbetaalbare schaduwspelers langs de lijn: David De Groodt, Frank Hancké

Start a Conversation